KRAJSKÉ ÚRADY

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
www.tsk.sk  
Tel. 032/76555 811 - sekretariát riaditeľa úradu TSK
Fax 032/6555 809
e-mail: info(at)tsk.sk

 

Krajský úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.trencin-kraj.sk  
Tel. 032/7411111
Fax 032/7434686
e-mail:
prednosta(at)kutn.vs.sk


Krajský školský úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.ksutn.sk  
Tel. 032/7411400
Fax 032/7435082
e-mail:
info(at)ksutn.sk


Krajský stavebný úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3, Trenčín
www.build.gov.sk  
Tel. 032/7411111, 7411200, 7411201
Fax 032/7435571
e-mail:
ksu(at)tn.ksu.sk

 

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne Námestie sv. Anny 7
Tel. 032/6526729, 6582338
Fax 032/6522727
e-mail:
kputn(at)stonline.sk  


Krajský súd Trenčín Námestie sv. Anny 28
Tel. +421328830180
Fax +421328830191
E-mail: ochrana.osobnych.udajov.KSTN@justice.sk

 
Krajská prokuratúra Trenčíne Piaristická 27
www.genpro.gov.sk  
Tel. 032/6526946, 6538051
Fax 032/6522077
e-mail:
kptrencin(at)genpro.gov.sk


Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne Hviezdoslavova 3
www.svssr.sk
Tel. 032/7411250, 7434558
Fax 032/7436412
e-mail:
kvstn(at)svssr.sk