Spomíname

 

                                                                  
 
 

                                          Zarok 2015
 

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                9 mužov

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

                           Spomíname

 

                                                             

                                        Zarok 2016

 

 

Zomretí : 4 ženy,

                7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

                                  Spomíname

                                                       

                                                                         Zarok 2017

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                 7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji

 

 

 

 

                              Spomíname

 

                                                              

                                        Zarok 2018

 

 

 

Zomretí : 5 žien, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 
 
                                                                 Spomíname
 
 

                                                            

                                                                                Zarok 2019

 

 

Zomretí : 4 ženy, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

 

                        Spomíname
 
 

                                                            

                                                                                Zarok 2020