Spomíname

 

                                                                  
 
 

                                          Zarok 2015
 

 

 

Albín Pilný - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jozef Gereg - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Peter Gorelka - ( Nech odpočíva v pokoji ) 

 

Jozef Milo - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Emil Kováč - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Anton Janco - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Gizela Prekopová - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Helena Gorelková - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jozef Burian str. - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jozef Burian ml. - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jarolín Strapko - ( Nech odpočíva v pokoji )


 

                           Spomíname

 

                                                             

                                        Zarok 2016

 

Ervín Burian - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Matilda Pilná - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Anton Gereg - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Emil Pilný - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Anna Gašpárková - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Dominik Gereg - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Emil Hochla - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Václav Gereg - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Františka Burianová - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Pavol Prekop - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

                                  Spomíname

                                                       

                                                                         Zarok 2017

 

Miroslav Sedláček - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Julian Burian - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Lidia Mičková - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Albín Kováč - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Irena Geregová - ( Nech odpočíva v pokoji)

 

Kamil Pilný - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jozef Poliak - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jozef Blažej - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Stanislav Hochla - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

 

                              Spomíname

 

                                                              

                                        Zarok 2018

 

 

 

Margita Gašpárková - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Žofia Pilná - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jana Barcíková - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Mária Duchoňová - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Jarolim Blažej - ( Nech odpočíva v pokoji )

 

Anna Solínová - ( Nech odpočíva v pokoji )