Spomíname

 

                                                                  
 
 

                                          Zarok 2015
 

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                9 mužov

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

                           Spomíname

 

                                                             

 

                                        Zarok 2016

 

 

Zomretí : 4 ženy,

                7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

                                  Spomíname

 

                                                       

 

                                Zarok 2017

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                 7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji

 

 

 

 

                              Spomíname

 

                                                              

 

                                        Zarok 2018

 

 

 

Zomretí : 5 žien, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 
 

                                                                 Spomíname

 
 

                                                            

 

                                                                      Zarok 2019

 

 

Zomretí : 4 ženy, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

 

                       Spomíname

 
 

                                                            

 

                                           Zarok 2020

 

 

 

Zomretí : 1 žena

                3 muži 

                

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

                                      

 

                                                                      

 

                                                   Zarok 2021

 

 

 

Zomretí 

                

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                 Zarok 2022

 

 

 

Zomretí :

 

 

 

Nech odpočívjú v pokoji