Narodené Deti

 

 
 

                                                          

                           Zoznam narodených detí za Rok 2015

 

 

Narodené  : 3 dievčatá 

                    3 chlapci

 

 

 

                               

 

                      Zoznam narodených detí za Rok 2016

 

 

Narodené  : 3 dievčatá,

                             1 chlapec

 

 

                                               

                    Zoznam narodených detí za Rok 2017

 

 

Narodené  : 3 dievčatá,  

                            4 chlapci

 

 

 

 

                               

                   Zoznam narodených detí za Rok 2018

 

 

Narodené  : 4 dievčatá,

                            1 chlapec

 

 

 

                                   

                   Zoznam narodených detí za Rok 2019

 

 

 

Narodené :  2 dievčatá,

                             2 chlapci

 

 

 

                                      

                   Zoznam narodených detí za Rok 2020

 

 

 

 

Narodené :   

                          

 

 

 

                                      

                   Zoznam narodených detí za Rok 2021

 

 

 

 

Narodené :