História PZ,, Englová Horovce

 

Poľovníckymi predchodcami a zakladateľmi predchádzajúcich spolkov boli Sedlák František , Jarabica Jozef, Miček Ján, Gereg Augustín, Backo Jozef, Chupáč Gregor, Solín Anton a daľší. Poľovnícke združenie vzniklo v roku 1993 odčlenením katastrov obcí Horovce, Kvašov a Dulov od revíru PZ Ostrá Hora v Lednických Rovniach na základe vlastníckych vzťahov. Názov združenia bol PZ Englová pri RDP Horovce a počet členov bol 21. Členovia boli prevažne občania obcí Horovce , Kvašov a Dúlov. Predseda bol Miček Bohumil a poľovnícky hospodár Monček Jozef , ktorý sa významne zaslúžili o rozvoj združenia.  V roku 1994 členovia združenia si začali svojpomocne budovať aj poľovnícku chatu, ktorá slúži pre členov PZ a poľovné združenie. Celková výmera revíru bola 1588 ha. Druhy zvery , ktoré sa prevažne lovili bola zver srnčia, zajačia, bažantia a diviačia. V roku 2014 združenie obnovovalo nájomné zmluvy na 15 rokov. Združenie je zaregistrované pod názvom PZ „  Englová “ Horovce s počtom členov 27 . Predsedom je Ľubomír Miček st. a poľovníckym hospodárom je Jozef Sedlák. Celková výmera revíru je 1577 ha. Zver , ktorá sa prevažne loví je zver srnčia, jelenia a diviačia a nachádza sa tu aj zver  danielia ,muflónia, bažantia, zajačia aj jarabičia. PZ sa aktívne podieľa  na rozšírení drobnej zvery. PZ poriada  rôzne kultúrne podujatia pre deti, občanov a širokú verejnosť.