Kňazi Lednickej farnosti

 

 

kostol

    

 

 
 

 

 

 

 

 • Mgr. Ľubomír Bollo od júna 2017 do súčasnosti,
  • Patrik Sojčák od júla 2010 do júna 2017,

  • Kazimír Divéky od mája 2010 do júna 2010,

  • Ladislav Porubčin od júla 1997 do apríla 2010,

  • Anton Kováčik od júna 1990 do 30. júna 1997,

  • Štefan Samák od decembra 1960 do 21. júna 1990, kedy tragicky zahynul,

  • Július Strúčka r. od marca 1935 do 1960,

  • Jozef Kozinka r. 1933 do marca 1935,

  • Štefan Mičko r. 1904 do marca 1933,

  • Carolus Zaskvara r. 1904,

  • Andreas Bereghi r. 1896 do januára 1904.