História Farnosti

 

kostolNajstarší kostol bol postavený z tvrdého materiálu pri ceste neďaleko hradu. V roku 1023 ho cisárske vojská úplne zrúcali, lebo im prekážal pri obliehaní hradu.
Rumoviská starého kostola boli odkryté v roku 1966. Zistilo sa, že bol postavený v prechodnom slohu z románskeho do gotického. V roku 1625 si postavili Ledničania uprostred mesta nový kostol z dreva, ktorý tu stál vyše sto rokov. Za svojho trvania stále menil svojho gazdu, podľa toho, či hradní pani boli katolíci, alebo luteráni. Fara bolu toho času poschodová a tiež celá z dreva. V roku 1748 bola zbúraná a na jej mieste bolo postavenú nová prízemná budova z tehly. V roku 1950 ju vystriedalo terajšia farská budova, ktorá plne vyhovuje všetkým požiadavkám. Základný kameň terajšieho kostola bol položený dňa 10. V. 1732. Jeho stavba trvala 3 roky. Umelecké sochy zhotovil Jozef Maťašovský, príbuzný zemepána Ladislava Maťašovského.

 

sprievodRímskokatolícky kostol v Lednici predstavuje barokovú architektúru so súdobým inventárom z prvej polovice 18. storočia. Hlavnú hodnotu vnútorného zariadenia predstavujú hlavný oltár, dva bočné oltáre, kazateľnica, spovedeľnica, kredencia v sakristii a kvalitné ornamentálne a figurálne drevorezby.

V dobe správcovania fary Štefanom Samákom boli prevedené mnohé reštaurátorské práce. Veža dostala novú barokovú kupolu, plechová strecha bola vymenená za medenú. Nádvorie kostola bolo parkované a ohradené trvalým a vkusným železným plotom. Interiér kostola bol vymaľovaný klasickými olejovými maľbami. Starý organ bol nahradený dvojmanuálnym organom s 18 registrami.


 

Kňazi Lednickej farnosti

 

  • Mgr. Ľubomír Bollo od júna 2017 do súčasnosti,

  • Patrik Sojčák od júla 2010 do júna 2017,

  • Kazimír Divéky od mája 2010 do júna 2010,

  • Ladislav Porubčin od júla 1997 do apríla 2010,

  • Anton Kováčik od júna 1990 do 30. júna 1997,

  • Štefan Samák od decembra 1960 do 21. júna 1990, kedy tragicky zahynul,

  • Július Strúčka r. od marca 1935 do 1960,

  • Jozef Kozinka r. 1933 do marca 1935,

  • Štefan Mičko r. 1904 do marca 1933,

  • Carolus Zaskvara r. 1904,

  • Andreas Bereghi r. 1896 do januára 1904.