Finančná správa Obce Kvašov  rok 2014

                         

 

                                  

1,

 

Výročná správa Obce Kvašov za rok 2014 Kvasov

 

2,

 

Čerpanie rozpočtu Obce Kvašov za 01-12/2014_

 

3,

 

Záverčný účet Obec Kvašov za rok 2014

 

 

 

     Finančná Správa Obce Kvašov  rok 2015

                      

               

 

1,

Dátum zverejnenia 14.12.2015

rozpočet 2016 - 2018

 

2,

 

Návrh Rozpočtu za rok 2015

 

3,

 

Rozpočet Obce Kvašov 2015-2017

 

4,

 

Stav záväzkov k 28.1.2015

 

 

        Finančná Správa Obce Kvašov  rok 2016

                      

                
 

1,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

Výročná správa za rok 2015 Kvasov.

 

2,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

Záverčný účet_2015.

 

3,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

ZU-príloha č. 1

 

 

                              Finančná Správa Obce Kvašov  rok 2017

                      

     

 

4,

Dátum zverejnenia 15.06.2017

Výročná správa za rok 2016 Kvasov.

 

priloha č.1

 

5,

Dátum zverejnenia 15.06.2017

zaverc.ucet_2016

 

6,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 Rozpočet 2018.xls

 

7,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 Rozpočet 2018-1.doc 

 

            Finančná správa Obce Kvašov  rok 2018

                        

 

                                     

 

 

 

8,

Dátum zverejnenia 27.6.2018

 Výročná správa za rok 2017.

 

 

9,

Dátum zverejnenia 27.6.2018

 zaverc.ucet_2017.

 

10,

Dátum zverejnenia 20.12.2018

 Rozopočet 2019-úvodna strana.doc

 

11,

Dátum zverejnenia 20.12.2018

 rozpočet 2019.xls