Finančná správa za  rok 2014

                          

 

                                  

1,

 

Výročná správa Obce Kvašov za rok 2014 Kvasov

 

2,

 

Čerpanie rozpočtu Obce Kvašov za 01-12/2014_

 

3,

 

Záverčný účet Obec Kvašov za rok 2014

 

 

 

                 Finančná Správa za rok 2015

                       

               

 

1,

Dátum zverejnenia 14.12.2015

rozpočet 2016 - 2018

 

2,

 

Návrh Rozpočtu za rok 2015

 

3,

 

Rozpočet Obce Kvašov 2015-2017

 

4,

 

Stav záväzkov k 28.1.2015

 

 

                    Finančná Správa za rok 2016

                       

                
 

1,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

Výročná správa za rok 2015 Kvasov.

 

2,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

Záverčný účet_2015.

 

3,

Dátum zverejnenia 18.07.2016

ZU-príloha č. 1

 

 

                                           Finančná Správa za rok 2017

                       

     

 

4,

Dátum zverejnenia 15.06.2017

Výročná správa za rok 2016 Kvasov.

 

priloha č.1

 

5,

Dátum zverejnenia 15.06.2017

zaverc.ucet_2016

 

6,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 Rozpočet 2018.xls

 

7,

Dátum zverejnenia 21.12.2017

 Rozpočet 2018-1.doc 

 

            Finančná správa za rok 2018/2019

                        

                                     

 

 

 

8,

Dátum zverejnenia 27.6.2018

 Výročná správa za rok 2017.

 

 

9,

Dátum zverejnenia 27.6.2018

 zaverc.ucet_2017.

 

10,

Dátum zverejnenia 20.12.2018

 Rozopočet 2019-úvodna strana.doc

 

11,

Dátum zverejnenia 20.12.2018

 rozpočet 2019.xls 

 

                  Finančná Správa za rok  2019/2020

                               

               

 

 

 

12,

Dátum zverejnenia 08.01.2020

 rozopocet-2020-uvodna-strana-1-1.doc

 rozpocet-2020.xls 

 

13,

Dátum zverejnenia 10.07.2020

 záverečný účet 2019.doc 

 

14,

Dátum zverejnenia 10.07.2020

 Výročná správa obce kvašov za rok 2019.doc 

 

 

 

 

      

                              Finančná Správa za rok  2021/2023

                

 

 

15,

Dátum zverejnenia 25.05.2021

 

 Schválney rozpočet 2021-úvodna str..pdf

 rozopocet-2021-uvod.doc

 rozpočet 2021.xls

 komentar-k-rozpoctu-r -2021.docx

 

 

 

16,

Dátum zverejnenia 20.12.2021

 

 komentar-k-rozpoctu-r -2022.docx

 Návrh rozopoctu-2022-uvodna-strana-1-1.doc

 rozpočet2022-2024.xls

 

 

 

                     Finančná Správa za rok  2022

                

 

 

 

17,

Dátum zverejnenia 19.12.2022

Schválený rozpočet-2023-uvodna-strana-1-1.doc (46592)

rozpočet2023-2025.xls (157696)

komentar-k-rozpoctu-r -2023.docx (13958)