Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

 

112 - číslo tiesňového volania

112

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte: 

 • vaše meno

 • číslo, z ktorého voláte

 • miesto odkiaľ voláte

 • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi! 

 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

 • 150 - Hasičský a záchranný zbor
  (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)

 • 155 - Záchranná zdravotná služba
  (zasahuje pri ohrození života a zdravia)

 • 158 - Polícia
  (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)

 • 159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia
  (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)