Dokumentácia pre občana

 

1,

 

Návrh - na obnovu dedičského konania

 

2,

 

Postup pri podaní návrhu na obnovu dedičského konania

 

3,

Dátum zverejnenia 30.12.2016

Splnomocnenie_2017