VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dátum zverejnenia 15.11.2017

 

  Výzva na predkladanie ponúk č.2

1,

Príloha č.. 1 Výkaz výmer - Kultúrny dom - Kvašov - Celá rekonštrukcia-1.

 

2,

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia

 

 ARCHITEKTURA+ts

 

1-SITUÁCIA-JESTVUJÚCI STAV-297X630.pdf 
2-Pôdorys 1np-jestvujúci stav_420X1140.pdf 
3-Pôdorys 2np - jestvujúci stav_420X1140.pdf
4-Pôdorys strechy - jestvujúci stav-420X1140.pdf 
6-Pozdĺžny rez A-A - jestvujúci stav-297X1180.pdf 
7-Pohľady - jestvujúci stav-297X1010.pdf 
8-Pôdorys 1np - búracie práce-420X1180.pdf 
9-Pôdorys 2np - búracie práce-420X1180.pdf 
10-Pôdorys strechy - búracie práce-420X1180.pdf
11-Priečny rez B-B - búracie práce-297X630.pdf 
12-pOZDLZNY REZ A-A- búracie práce-297X1180.pdf 
13-SITUÁCIA-NOVÝ STAV-297X630.pdf
14-Pôdorys 1np-nový stav-420X1240.pdf )
15-Pôdorys 2np-nový stav-420X1180.pdf 
16-Priečny rez B-B- nový stav-297X630.pdf 
17-Pozdĺžny rez A-A - nový stav-297X1180.pdf 
18-Pôdorys a priečny rez krovu nad terasou297X480.pdf 
19-Pohľady-nový stav-297X1010.pdf
Technická správa_kulturák-6.11.17.docx

 

 

TECHNICKE ZARIADENIE

 

- kanalizácia

Kanalizacia_2.NP.

 

- plyn interiér

Plyn_DK_1.NP.
Plyn_DK_2.NP.
Plyn_DK_Kvasov.doc 


 - Pripojovací plynovod

DK_Kvasov-PP.doc
DK-profil_PP.pdf 
DK-ulozenie_plynu.pdf 
HUP-Kvasov.pdf 
Situacia_DK-PP.pdf 

 

 

Tepelno-technicke posudenie

 

EHB__KD_kvasov.pdf 
prilohy_KD_Kvasov.pdf 
TT_KD_Kvasov.pdf 
TT_KD_Kvašov.doc 

 

 

3,

 

Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo.docx